Archivo de la etiqueta: PAI

NO AL PAI DE SANDRA GÓMEZ PER A BENIMACLET 

Article d’opinió de l’Associació Veïnal de Benimaclet respecte al projecte  de PAI de la regidora d´Urbanisme

S’han dit tantes coses a propòsit del que ha dit l’Associació Veïnal de Benimaclet sobre el PAI que molta gent, fins i tot una part dels nostres socis, ja no sap què pensar-ne. I amb raó. El problema no és que siguen curts de gambals ni que nosaltres ens expliquem malament. El problema és que entre els que defensen els interessos especulatius que hem tingut la gosadia de qüestionar hi ha qui està disposat a marejar l’opinió pública i de pas encebar la discòrdia entre veïns i entre barris. Si, a més a més, hi ha mitjans de comunicació que, per manca de professionalitat, gust pel sensacionalisme o fidelitat a vaja vostè a saber qui, no deixen passar l’ocasió d’agitar els ànims, la cerimònia de la confusió està servida. Així que aquesta AV es veu obligada una vegada més a aclarir que mai no ha fet una altra cosa que lluitar per aconseguir el millor PAI possible, per al barri i per a tota la ciutat.

La posició de l’AV davant el PAI s’ha fet pública en diverses ocasions, al barri i al conjunt de la ciutat. Qui vulga informar-se’n de manera rigorosa no necessita més que consultar dos documents a disposició de tota persona interessada. El primer n’és Benimaclet és Futur, resultat d’un procés participatiu promogut per l‘Ajuntament, celebrat entre setembre del 2016 i febrer del 2017, presentat en juny del mateix any al Saló de Cristall de l’Ajuntament i aprovat pel Ple municipal en abril del 2018 sense cap vot en contra. El segon ─Benimaclet Porta a l’Horta─ el vam donar a conèixer al maig del 2021. En cap dels dos pretenem dir l’última paraula sobre el tema. Sols són eines per a continuar treballant, per a contrastar punts de vista amb l’Ajuntament.

Bàsicament, el que aquests documents proposen és convertir els terrenys del PAI en un veritable ESPAI DE TRANSICIÓ entre la Ciutat i l’Horta. Una transició entre dos ecosistemes oposats, radicalment diferents. Aquest és el gran repte que té plantejat la nostra ciutat. A Benimaclet podem donar-li resposta i ho hem de fer, la qual cosa requereix necessàriament reduir-ne l’edificabilitat, mantenir l’estructura de l’horta a la part central i plantejar-se una connexió real amb l’Horta Nord. Anem per parts.

Reduir l’edificabilitat 

Hem mantingut des del principi d’aquesta història que l’edificabilitat permesa (161.455 m2 de sostre, equivalent a 1.345 habitatges) reforça l’efecte barrera de la ronda i no té cap justificació. S’hi basa en una previsió de creixement demogràfic de la ciutat absolutament irreal (més d’un milió d’habitants), per la qual cosa en proposem una reducció que no penalitze les arques municipals i siga compatible amb l’obtenció d’uns beneficis empresarials raonables. Des que a desembre del 2019, al conegut com Informe Boix (també a disposició de tota persona interessada), es va fer pública una estimació segons la qual aquestes dues condicions s’acompleixen amb una reducció de l’edificabilitat d’entre un 66 i un 75 per cent, entenem que la nostra proposta és molt digna de consideració. La Regidoria d’Urbanisme, però, mai no ha explicat per què es nega a fer-ho, quan fins i tot informes interns de l’Ajuntament mateix ─com ara el del secretari d’Urbanisme Manuel Latorre─ corroboren que eixa reducció no obliga a indemnitzar els propietaris dels terrenys.

Mantenir l’estructura de l’horta 

Una veritable i seriosa proposta d’ESPAI DE TRANSICIÓ ─no una de simulada i populatxera─ cal que contemple el manteniment de l’estructura paisatgística de l’horta, la qual cosa significa conservar la cota dels terrenys, el parcel·lari, els camins, les alqueries i les sèquies. Tanmateix, des d’algunes regidories del nostre Ajuntament es prefereix perpetuar la inèrcia d’arrasar el nostre territori per a després, al desenvolupament urbanístic posterior, col·locar-hi com a peces d’un betlem alguns hortets i unes quantes casetes salvades de la crema. En voleu un exemple? En aquests moments la regidora Elisa Valía (Cicle Integral de l’Aigua) està executant el tall del braç d’Alegret, depenent de la sèquia de Mestalla; la qual cosa suposa una pèrdua important del nostre patrimoni ─l’Horta de València i el seu sistema de reg han estat inclosos a la llista de Patrimoni Agrícola de la FAO (SIPAM) des del 27 de novembre del 2019─ i fer marxa enrere en el procés d’integració Horta-Ciutat.

Connexió amb l’Horta Nord 

No es pot parlar d’ESPAI DE TRANSICIÓ sense que hi haja una connexió real entre la Ciutat i l’Horta, per a la qual cosa l’AV proposa el soterrament parcial de la Ronda Nord ─eixa barrera brutal que ha tallat la via tradicional de comunicació entre Benimaclet i el seu cementeri parroquial─ mitjançant un túnel de 450 metres de longitud que permetria l’entrada del paisatge de l’horta a la ciutat. És una proposta engrescadora, il·lusionant, que requereix una reflexió assossegada. No pretenem que siga assumida ara ni executada al mateix temps que el PAI. Sols demanem que aquest contemple la possibilitat de dur-la a cap a llarg termini i, en conseqüència, que no prenga cap determinació que la faça inviable en el futur.

Per totes aquestes raons hem estat quatre anys dient NO AL PAI DE METROVACESA i ara no podem fer altra cosa que dir NO AL PAI DE SANDRA GÓMEZ, formalment rebatejat com Pla Especial de l’Àrea Funcional 18. Perquè ignora les propostes formulades des del 2015 pel veïnat de Benimaclet, unes propostes responsables que van molt més enllà del no sistemàtic a tot per a esdevenir alternatives consistents, viables, respectuoses amb la nostra terra.

Perquè volem trencar amb la perversa percepció que l’urbanisme és un afer exclusiu d’ajuntaments i promotores immobiliàries. Perquè la ciutadania hi tenim dret a dir la nostra. Perquè tenim dret a participar de debò en la concepció i planificació del lloc en què vivim, una participació que no pot restar limitada a eixe simulacre consistent en presentar al·legacions en el moment processal oportú. Per totes aquestes raons convoquem el veïnat de Benimaclet i de tota la ciutat a la manifestació que recorrerà el nostre barri diumenge 20 de febrer de 2022. 

Arturo Sanz, membre de la Comissió d’Urbanisme de l’Associació Veïnal de Benimaclet 

Nota de prensa del 19.05.2021

El pasado jueves, día 13, se envió una carta, que se adjunta y en la que constan sus firmantes, dirigida al alcalde Joan Ribó, la vicealcaldesa Sandra Gómez y el vicealcalde Sergi Campillo solicitándoles una reunión para hablar de la situación y el futuro del PAI Benimaclet Est.

La carta resumía el manifiesto publicado a finales de febrero y al que, entre otras muchas personas, se adhirieron el poeta Marc Granell, Premi de les Lletres Valencianes, y el catedrático de Geografia Humana Joan Romero.

El lunes 17, se nos convocó para hoy miércoles a las nueve de la mañana. Además de Ribó, Gómez y Campillo, en la reunión han participado todas las personas que firmaron la solicitud.

Se ha destacado la rápida respuesta por parte de los máximos representantes de la Corporación y la importancia de que el encuentro haya tenido lugar.

Han intervenido la totalidad de asistentes y, en síntesis, las personas que han solicitado la reunión:

 • han abogado por una nueva concepción del urbanismo, que priorice la calidad de vida de sus habitantes. 
 • pedido que se contemplen todas las alternativas, se busque un acuerdo entre los partidos de gobierno y se cuente con la participación activa de las entidades vecinales y la ciudadanía.
 • solicitado que el diseño y la ejecución del planeamiento que se acuerde corresponda directamente al ayuntamiento.
 • cuestionado la edificabilidad de un planeamiento, concebido y no ejecutado hace treinta años, que no responde a la situación actual por sus previsiones demográficas, que no se han cumplido, ni a los parámetros de sostenibilidad que hoy consideran imprescindibles los organismos internacionales.
 • reivindicado la conservación de la huerta y la reconexión con la que se encuentra al otro lado una Ronda Norte que constituye una barrera física y en un foco de contaminación
 • planteado la integración de los huertos urbanos y contar con espacios para el esparcimiento y los equipamientos que necesita el barrio.

Gracias por vuestra atención.

Paco Guardeño, Portavoz A.vv de Benimaclet

MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE BENIMACLET DAVANT EL PAI

El 24 de maig de 2015, dia de les eleccions municipals a Espanya, una onada d’aire fresc va inundar el nostre país. Els ajuntaments del canvi van sorgir impulsant una nova manera de fer política municipal. A València, després de llargs anys de govern conservador, l’esquerra va obtenir una majoria a l’Ajuntament.

Molts són canvis que ha experimentat la nostra ciutat en aquests sis anys. Entre ells, volem assenyalar la necessitat d’arribar a acords entre els socis de govern. Si hi ha una cosa a destacar d’aquesta nova manera d’entendre la política, és la necessitat de respectar la pluralitat a l’hora de prendre decisions. Aquest fet, que en un principi podria aparèixer com a debilitat, s’ha convertit en fortalesa. La pluralitat en el govern municipal obliga al consens i al diàleg a l’hora de decidir les polítiques a desenvolupar; a la reflexió més que a la imposició a la qual tendeixen els governs monocolors.

La participació ciutadana és un pilar més de la nova manera de fer política. Escoltar les organitzacions veïnals ajuda els ciutadans a sentir-se copartíceps en les decisions. A la nostra ciutat, la creació d’una Regidoria de Participació Ciutadana pretenia deixar clar que eixa voluntat de fomentar la participació no era sols una promesa electoral.

Tot assumint la pluralitat com a qualitat de la nova política, i la participació ciutadana com a eina que l’enforteix, volem fer una crida als partits que constitueixen l’actual govern municipal per tal que arriben a un acord necessari sobre el PAI de Benimaclet que tinga en compte les propostes veïnals.

El PAI de Benimaclet no és a hores d’ara, per moltes raons, una acció més del govern municipal. En la situació en què vivim després d’un any de pandèmia, amb els grans reptes institucionals, econòmics, ecològics i socials als quals ens enfrontem, la nostra ciutat necessita projectes que generen il•lusió. El PAI de Benimaclet en pot ser un d’aquests projectes. No només perquè és l’última connexió que resta de la ciutat amb l’Horta Nord, sinó perquè, ateses les seues característiques i possibilitats, pot convertir-se en l’assaig general d’una nova manera de fer ciutat, d’un urbanisme veritablement democràtic.

El PAI de Benimaclet és el resultat d’un PGOU aprovat fa més de trenta anys i mai revisat a fons. El context n’era llavors molt diferent: La participació ciutadana en el disseny de la ciutat, poc més que un tràmit administratiu, i les premisses en què s’hi basava s’han manifestat errònies, tot començant per una previsió de població d’1.200.000 habitants absolutament quimèrica.

L’AV de Benimaclet fa huit anys que treballa en una alternativa a aquest PAI desfasat. Durant tots aquests anys i per parlar-ne, s’ha reunit amb tots els regidors d’Urbanisme (Jorge Bellver, Alfonso Novo, Vicent Sarrià i Sandra Gómez). És per això que ens considerem legitimats per a demanar als partits que conformen el govern municipal que avancen junts, escoltant en tot moment les aportacions veïnals, en l’elaboració d’una nova proposta per al PAI de Benimaclet que puguem fer nostra, com a veïns i veïnes i com a persones que aspiren a viure en una ciutat més amable, més verd i més nostra.

Benimaclet 22 de febrer de 2021

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE BENIMACLET ANTE EL PAI

El 24 de mayo de 2015, día de las elecciones municipales en España, una ola de aire fresco inundó nuestro país. Los ayuntamientos del cambio emergían impulsando una nueva forma de hacer política municipal. En Valencia, tras largos años de gobierno conservador, la izquierda obtenía mayoría en el Ayuntamiento.

Muchos son los cambios que ha vivido nuestra ciudad en estos seis años Entre ellos, nos gustaría señalar la necesidad de llegar a acuerdos entre los socios de gobierno. Si algo cabe destacar de esa nueva forma de entender la política, es la necesidad de respetar la pluralidad a la hora de tomar decisiones. Este hecho, que en un principio podía aparecer como debilidad, se ha convertido en fortaleza. La pluralidad en el gobierno municipal obliga al consenso y al diálogo a la hora de decidir las políticas a desarrollar, y, por lo tanto, a la reflexión por encima de la imposición a la que se tiende en gobiernos monocolores.

La participación ciudadana es otro de los pilares de la nueva forma de hacer política. Escuchar a las organizaciones vecinales contribuye a que la ciudadanía se sienta copartícipe en las decisiones. En nuestra ciudad, la creación de una Concejalía de Participación Ciudadana pretendía dejar claro que esa voluntad de fomentar la participación no era un apartado más del programa electoral.

Asumiendo la pluralidad como cualidad de la nueva política, y la participación ciudadana como herramienta fortalecedora de la misma, queremos hacer un llamamiento a los partidos que conforman el actual gobierno municipal para que lleguen a un acuerdo necesario sobre el PAI de Benimaclet, escuchando las propuestas vecinales.

El PAI de Benimaclet no es en estos momentos, por muchos motivos, una actuación más del gobierno municipal. En la situación en que vivimos tras un año de pandemia, con los grandes retos institucionales, económicos, ecológicos y sociales a que nos enfrentamos, nuestra ciudad necesita proyectos que generen ilusión. El PAI de Benimaclet puede ser uno de esos proyectos. No solo por ser la última conexión de nuestra ciudad con l´Horta Nord, sino porque, dadas sus características y posibilidades, puede convertirse en el ensayo general de una nueva manera de conformar la ciudad, de un urbanismo verdaderamente democrático.

El PAI de Benimaclet es fruto de un PGOU aprobado hace más de treinta años y nunca revisado en profundidad. El contexto era entonces muy diferente. La participación ciudadana en el diseño de la ciudad era poco más que un trámite administrativo, y las premisas en que se sustentaba se han manifestado equivocadas, comenzando por una previsión de población de 1.200.000 habitantes absolutamente quimérica.

La AV de Benimaclet hace ocho años que trabaja en una alternativa a aquel PAI desfasado. Durante este tiempo y para hablar de este tema, se ha reunido con todos los concejales de Urbanismo (Jorge Bellver, Alfonso Novo, Vicent Sarriá y Sandra Gómez). Por ello, nos consideramos legitimados para pedir a los partidos que forman el gobierno municipal que avancen conjuntamente, escuchando en todo momento las aspiraciones vecinales, en la elaboración de una nueva propuesta para el PAI de Benimaclet, de manera que nos sintamos representados en ella, como vecinas y vecinos, y como personas que aspiran a vivir en una ciudad más amable, más verde y más nuestra.

Benimaclet 22 de febrero de 2021

Adhesiones

 1. Recaredo Agulló Albuixech, profesor, escritor, atleta.
 2. BENICOMERÇ, Asociación de Comerciantes de Benimaclet
 3. Julio Antonio Blasco, librero, Librería Estudio 64
 4. María José Broseta, presidenta de la Federación de AAVV Valencia
 5. Juan Antonio Caballero, presidente de CAVECOVA
 6. Ernest Cano, profesor de Economía UV
 7. Joan Cantarero, Periodista
 8. David Cases Sena, librero, Librería La Traca
 9. Gaspar Cervera Martínez, psiquiatra, profesor jubilado UV
 10. Carles Dolç, arquitecto y urbanista
 11. Aurelio Duque Valencia, médico de familia
 12. Miquel Francés Domènec, profesor de Comunicación Audiovisual UV
 13. Ismael Fernández Guerrero, catedrático jubilado de Economía UV
 14. Fernando Gaja, arquitecto y urbanista
 15. Miguel Ángel García Calavia, profesor de Sociología UV
 16. María García Lliberós, escritora, ex Directora General de Medios de Comunicación Social de la Generalidad Valenciana
 17. Carmen García Monerris, catedrática de Historia Contemporánea UV
 18. Rafael Gil Cortés, protésico, investigador Memoria Histórica, miembro de la Junta directiva de Unión Gremial
 19. Marc Granell, poeta, Premi de les Lletres Generalitat Valenciana
 20. Enric Guinot Rodríguez, catedrático de Historia Medieval UV
 21. Enriqueta Hueso Martínez, pintora y galerista
 22. Anaclet Pons Pons, catedrático de Historia Contemporánea UV
 23. Raquel Ricart, escritora
 24. Joan Romero, catedrático de Geografía, UV
 25. Lola Samper, librera, Librería Laia
 26. Gustavo Ruíz de Cenzano Macián, abogado
 27. Enric Sanchis, profesor jubilado de Sociología UV
 28. Elisa Sanchis Pérez, bibliotecaria
 29. Justo Serna, catedrático de Historia Contemporánea UV
 30. Manuel Tarrasó, economista
 31. Britt-Marie Thurén, antropóloga
 32. Rosa Torres, pintora
 33. Eusebi Vicente, ex presidente AV Benimaclet
 34. Enrique Victoria, actor

Adhesiones al Manifiesto

Comunicado de prensa 03-02-2021

LA ASOCIACIÓN VECINAL DE BENIMACLET EXIGE UNA REBAJA SUSTANCIAL DE LA EDIFICABILIDAD PARA EL PAI DE BENIMACLET EST

La AAVV de Benimaclet valora el paso dado al ser desestimada la propuesta de Metrovacesa por parte del Ayuntamiento de Valencia.
 
 
Sin embargo, en sus declaraciones, la regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, lanza una propuesta de modificación del Plan de Metrovacesa, en que habla de un nuevo barrio ecológico, de proximidad, de acuerdo a la Agenda 2030 y que sea transición con la huerta.  Pero todo esto sólo será real y no serán sólo palabras huecas si desterramos la falsa disyuntiva entre ciudad, equipamientos, progreso, riqueza… por un lado y protección de la huerta y recuperación del paisaje por otro.
Cuando hablamos de una transición Huerta-Ciudad hablamos de proyectar un nuevo modelo de ciudad que repare las heridas que las infraestructuras han causado en el territorio, donde puedan convivir el uso agrícola con espacios públicos verdes “naturales”, donde se ubiquen los equipamientos imprescindibles realizados de forma que tengan el menor impacto posible sobre el paisaje, y sobre todo, un modelo que genere riqueza a largo plazo y no a corto y para unos pocos. Esa es la forma en que nosotros entendemos el progreso.
 
No aceptamos unos equipamientos públicos como compensación por esquilmar el paisaje, tenemos y debemos buscar un equilibrio entre la recuperación del paisaje de huerta y las necesidades del barrio y de la ciudad.
 
 Y para que todo esto se pueda conseguir hay que partir de dos premisas:
 • Una reducción sustancial de la edificabilidad. Esto es posible por dos razones: por un lado no hay derechos adquiridos por los propietarios (tal y como avalan todos los informes técnicos y jurídicos, incluyendo los municipales) porque no se han patrimonializado los mismos y, por otro, la urbanización que estamos planteando, con una reducción muy fuerte de los viarios y una urbanización low cost para los espacios parque-huerta permite reducir los costes de ejecución considerablemente. No entendemos por qué la Concejalía de Urbanismo no quiere ni plantearse una reducción de la edificabilidad, ni siquiera se molesta en justificar su postura.
 
 • Es necesaria una conexión física real entre Huerta y Ciudad, que sólo se puede conseguir con el soterramiento parcial de la Ronda Nord entre los caminos de les Fonts y de Farinós, de forma que la Huerta “entre” en la Ciudad y los caminos históricos recuperen su trazado y su uso. Esta operación podría ser financiada con fondos estatales y europeos.  Las iniciativas de ajardinamiento de la Ronda Nord son sólo operaciones de maquillaje absolutamente insuficientes.

La Asociación Vecinal considera que la edificabilidad debe ser la mínima indispensable para que la ejecución del PAI no suponga un coste para la ciudad. Todo esto será más participativo, transparente y efectivo si el planeamiento y su ejecución lo realiza el Ayuntamiento por gestión directa y no se deja en manos de la iniciativa privada.