Archivo de la categoría: Notas de prensa

REPENSEM LA CIUTAT, TRANSFORMEM LA SOCIETAT

NOTA DE PREMSA 

20/03/2023 

LA SOCIETAT CIVIL EMPLAÇA A LES CANDIDATURES  MUNICIPALS A COMPROMETRE’S DE VERITAT AMB LA  TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT  

El debat al voltant de les carències i necessitats de la ciutat de  València ha movilitzat en un procés participatiu inèdit a molts  més dels col.lectius que van convocar la Trobada Municipalista  celebrada el 28 y 29 de gener. Prop de quaranta col.lectius i  associacions locals han plasmat ja les seus insatisfaccions i  demandes en un document anomenat La València que  necessitem per a viure 

Des de la constatació de que en els últims anys València ha  millorat en molts aspectes, els firmants critiquen que la  desigualtat i la pobresa persisteixen i en alguns barris es  cronifiquen. Questionen que les inversions s’hagen concentrat  en excés en el centre històric i altres enclavaments singulars  que s’han convertit més en llocs per a l’oci, les franquícies i el  turisme massiu que en espais per a l’ús popular, el comerç  tradicional i el gaudi de les persones residents. I critiquen  tambè que en aquests anys no s’han facilitat vies reals per a  una participació ciutadana efectiva. 

Col.lectius socials i associacions ciutadanes de València de diferents  ambits, des de el mon veïnal fins al de la cultura, l’ecología i altres  sectors, s’han organitzat per a alçar la veu i expressar tot allò que  queda per fer per a aconseguir una ciutat que afronte els reptes  socials, climàtics i urbanístics que la construcció participativa d’un model de ciutat de futur exigeix. 

Després de messos de treball que van tindre el seu punt d’inflexió en  la Trobada municipalista celebrada en el Centre Octubre de València  el gener passat, el col.letius organitzadors han continuat treballant  fins a enllestir un document de conclusions en el que han participat  vora quaranta organitzacions i on, tras possar en comú un diagnóstic  de la situació de la ciutat i les actuacions que resten per fer per a un  veritable transformació de la ciutat per a garantir la igualtat, la  sostenibilitat i l’equitat, propossen trenta mesures imprescindibles per a la ciutat que necessitem quins ara la viuen però també les  generacions futures.  

Els firmants d’aquest panel de trenta mesures urgents, centren les  seues propostes en torn a quatre eixos: emergencia climática;  vulnerabilitat i pobresa; cultura i participación ciutadana i model de  ciutat. 

Les mesures, pensades per a poder ser implementades en els primers dotze messos de legislatura, van des de l’aprovació d’un programa  per a la plantació de 10.000 arbres per any als carrers i espais lliures  de València a més de la conversió de zones àmplies en sòl permeable  amb vegetació i la reversió dels terrenys de la ZAL per a un us  ciutadà, fins a l’establiment d’un pla de xoc per a la creació d’un parc  públic municipal d’habitatge centrat en l’oferta de lloguer assequible,  amb una dotació mínima de cent milions d’euros per any; fins a  l’aprovació d’un reglament dels centres cívics dels barris, per afavorir  la seua gestió comunitària, passant per la recuperació dels espais  d’antic ús militar en l’Albereda i altres barris per al seu ús públic o  una moratòria immediata de llicències per al ús hoteler i apartaments  turístics, entre altres propostes. 

Nota de prensa del 19.05.2021

El pasado jueves, día 13, se envió una carta, que se adjunta y en la que constan sus firmantes, dirigida al alcalde Joan Ribó, la vicealcaldesa Sandra Gómez y el vicealcalde Sergi Campillo solicitándoles una reunión para hablar de la situación y el futuro del PAI Benimaclet Est.

La carta resumía el manifiesto publicado a finales de febrero y al que, entre otras muchas personas, se adhirieron el poeta Marc Granell, Premi de les Lletres Valencianes, y el catedrático de Geografia Humana Joan Romero.

El lunes 17, se nos convocó para hoy miércoles a las nueve de la mañana. Además de Ribó, Gómez y Campillo, en la reunión han participado todas las personas que firmaron la solicitud.

Se ha destacado la rápida respuesta por parte de los máximos representantes de la Corporación y la importancia de que el encuentro haya tenido lugar.

Han intervenido la totalidad de asistentes y, en síntesis, las personas que han solicitado la reunión:

  • han abogado por una nueva concepción del urbanismo, que priorice la calidad de vida de sus habitantes. 
  • pedido que se contemplen todas las alternativas, se busque un acuerdo entre los partidos de gobierno y se cuente con la participación activa de las entidades vecinales y la ciudadanía.
  • solicitado que el diseño y la ejecución del planeamiento que se acuerde corresponda directamente al ayuntamiento.
  • cuestionado la edificabilidad de un planeamiento, concebido y no ejecutado hace treinta años, que no responde a la situación actual por sus previsiones demográficas, que no se han cumplido, ni a los parámetros de sostenibilidad que hoy consideran imprescindibles los organismos internacionales.
  • reivindicado la conservación de la huerta y la reconexión con la que se encuentra al otro lado una Ronda Norte que constituye una barrera física y en un foco de contaminación
  • planteado la integración de los huertos urbanos y contar con espacios para el esparcimiento y los equipamientos que necesita el barrio.

Gracias por vuestra atención.

Paco Guardeño, Portavoz A.vv de Benimaclet

NOTA DE PRENSA

LA CIUTADANIA CONFINADA, L’ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA DESBOCADA

NO A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A LA LLETERA

L’Associació Veïnal de Benimaclet ha tingut coneixement que la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de València ha tramès a la Generalitat l’expedient de modificació puntual del PGOU que té per objecte la reclassificació, d’urbà per a ús industrial a urbà per a ús residencial comunitari, del solar situat al carrer Alqueria de Serra núm. 131, junt al cementeri parroquial del barri.

Aquesta modificació és el primer pas d’un procés que –si no s’hi posa remei− acabarà autoritzant la construcció d’una residència d’estudiants amb una edificabilitat de 19.000 m2. L’expedient entrà en la Generalitat el proppassat mes de novembre i sembla que està superant sense majors dificultats tots els tràmits necessaris per a satisfer els interessos especulatius dels promotors, Momentum Real Estate, que representa els interessos de HMC, un fons de capital risc (voltor) nord americà. Sigue leyendo

Nota de prensa: PAI Benimaclet Este

Ante las noticias aparecidas ayer y hoy en los medios de comunicación en relación a la postura de Metrovacesa de mantener su proyecto de PAI, la Asociación Vecinal de Benimaclet hemos enviado hoy la siguiente nota de prensa;

QUE METROVACESA NO CONFUNDA, NI SE CONFUNDA: LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE EL MODELO DE PAI EN BENIMACLET LE CORRESPONDE TENERLA AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.-

Ante la noticia aparecida en prensa de que el Agente Urbanizador del PAI Benimaclet Este «inicia el proyecto y rechaza la reducción de las 1345 viviendas previstas», la Asociación Vecinal de Benimaclet le recuerda a Metrovacesa que la última palabra sobre qué tipo de proyecto necesita el barrio de Benimaclet la tiene el Ayuntamiento de València y su gobierno municipal.

Entendemos que Metrovacesa esté preocupada por el amplio rechazo vecinal a su proyecto y promocione por todos los medios su producto. Sin embargo los vecinos y sus entidades vecinales también tienen su opinión y propuestas, y entendemos que una verdadera política de participación ciudadana pasa por escuchar y tener en cuenta la opinión de la sociedad civil.

Instamos al gobierno municipal a tomar partido, y decidir si un plan urbanístico como el de Benimaclet es solo asunto de dos, Ayuntamiento y Agente Urbanizador, o si los vecinos merecen ser tenidos en cuenta.

Entendemos que un proyecto urbanístico como este, el cual va a definir el modelo de barrio para futuras generaciones, bien merece atender y escuchar a los vecinos.

Por ese motivo, le recordamos a la concejala de Urbanismo y Vice Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, que tiene desde el día cinco de febrero encima de su mesa una solicitud de entrevista de las entidades vecinales de Benimaclet, a la que asistiría también profesorado del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.

Paco Guardeño—Portavoz A.VV de Benimaclet

FB_IMG_1581631649660

seguimos con silencio administrativo

CASI UN AÑO DESPUÉS DEL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO SIGUE SIENDO LA NORMA EN ALGUNA DE SUS DELEGACIONES

1 torre alta tensiónEl pasado 28 de agosto del 2015, desde la A.VV de Benimaclet se elevó una Instancia con nº de Registro  00106  2015  006136, acompañadas por más de 1000 firmas, en relación con las diversas torres de alta tensión existentes en zonas habitables del barrio: Calles Poeta Ricart Sanmartí, Ingeniero Alberto Oñate, Massalfasar, Ingeniero Vicente Pichó, y Av. Valladolid.

2-torre alta tensiónEstas torres de alta tensión emiten campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja que están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como del grupo 28 (posible agente cancerígeno para los humanos).

Consideramos que estamos tratando un tema lo suficientemente serio como para que un gobierno municipal, al que suponemos sensible con la sanidad y el medio ambiente, tome partido por la calidad de vida del conjunto de la población y ordene a las compañías eléctricas retirar todas las torres de alta tensión existentes en zona urbana.

3-torre alta tensiónPor otra parte, denunciamos el silencio administrativo que el gobierno municipal lleva a cabo en este importante tema. Consideramos que tras más de siete meses desde la fecha de nuestra Instancia, es hora de que tanto  la A.VV como  los más de mil vecinos que la apoyan con su firma reciban al menos una respuesta, que se merecen.

Paco Guardeño — Portavoz de la A.VV de Benimaclet