REPENSEM LA CIUTAT, TRANSFORMEM LA SOCIETAT

NOTA DE PREMSA 

20/03/2023 

LA SOCIETAT CIVIL EMPLAÇA A LES CANDIDATURES  MUNICIPALS A COMPROMETRE’S DE VERITAT AMB LA  TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT  

El debat al voltant de les carències i necessitats de la ciutat de  València ha movilitzat en un procés participatiu inèdit a molts  més dels col.lectius que van convocar la Trobada Municipalista  celebrada el 28 y 29 de gener. Prop de quaranta col.lectius i  associacions locals han plasmat ja les seus insatisfaccions i  demandes en un document anomenat La València que  necessitem per a viure 

Des de la constatació de que en els últims anys València ha  millorat en molts aspectes, els firmants critiquen que la  desigualtat i la pobresa persisteixen i en alguns barris es  cronifiquen. Questionen que les inversions s’hagen concentrat  en excés en el centre històric i altres enclavaments singulars  que s’han convertit més en llocs per a l’oci, les franquícies i el  turisme massiu que en espais per a l’ús popular, el comerç  tradicional i el gaudi de les persones residents. I critiquen  tambè que en aquests anys no s’han facilitat vies reals per a  una participació ciutadana efectiva. 

Col.lectius socials i associacions ciutadanes de València de diferents  ambits, des de el mon veïnal fins al de la cultura, l’ecología i altres  sectors, s’han organitzat per a alçar la veu i expressar tot allò que  queda per fer per a aconseguir una ciutat que afronte els reptes  socials, climàtics i urbanístics que la construcció participativa d’un model de ciutat de futur exigeix. 

Després de messos de treball que van tindre el seu punt d’inflexió en  la Trobada municipalista celebrada en el Centre Octubre de València  el gener passat, el col.letius organitzadors han continuat treballant  fins a enllestir un document de conclusions en el que han participat  vora quaranta organitzacions i on, tras possar en comú un diagnóstic  de la situació de la ciutat i les actuacions que resten per fer per a un  veritable transformació de la ciutat per a garantir la igualtat, la  sostenibilitat i l’equitat, propossen trenta mesures imprescindibles per a la ciutat que necessitem quins ara la viuen però també les  generacions futures.  

Els firmants d’aquest panel de trenta mesures urgents, centren les  seues propostes en torn a quatre eixos: emergencia climática;  vulnerabilitat i pobresa; cultura i participación ciutadana i model de  ciutat. 

Les mesures, pensades per a poder ser implementades en els primers dotze messos de legislatura, van des de l’aprovació d’un programa  per a la plantació de 10.000 arbres per any als carrers i espais lliures  de València a més de la conversió de zones àmplies en sòl permeable  amb vegetació i la reversió dels terrenys de la ZAL per a un us  ciutadà, fins a l’establiment d’un pla de xoc per a la creació d’un parc  públic municipal d’habitatge centrat en l’oferta de lloguer assequible,  amb una dotació mínima de cent milions d’euros per any; fins a  l’aprovació d’un reglament dels centres cívics dels barris, per afavorir  la seua gestió comunitària, passant per la recuperació dels espais  d’antic ús militar en l’Albereda i altres barris per al seu ús públic o  una moratòria immediata de llicències per al ús hoteler i apartaments  turístics, entre altres propostes. 

Cambio de Denominación

En la asamblea celebrada en octubre del año pasado se decidió cambiar de nombre, siguiendo las tendencias lingüísticas de sustituir los plurales genéricos (masculinos) por expresiones neutras. Así, ahora la Asociación de Vecinos se denomina Associació Veïnal (Asociación Vecinal). Y el cambio ya es oficial, ya se ha inscrito el nuevo nombre en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.

Ya ha salido la revista de este año

Ya ha salido el nuevo número, que recibirán todos los socios en sus buzones en los próximos días.

Estamos guardando las revistas en formato PDF en Scribd, donde puedes leer esta y otros números anteriores. Pincha en este enlace para acceder a la cuenta en Scribd.

In memoriam: Paco, «el profe»

IMG-20220507-WA0002

Se nos ha ido un gran profesor, un gran activista vecinal, y una gran persona: Francisco Sáez de Jáuregui (Paco «El Profe» para la gente de la A.vv que lo conocimos).

Paco «El Profe», aunque nunca residió en Benimaclet, no dudó en hacerse socio de nuestra Asociación a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo.

Fue colaborador activo en la recuperación de los carnavales en el barrio en 1985, haciendo partícipes al alumnado de las Escuelas Municipales, en aquellos años repartidas en cuatro plantas bajas del barrio. Memorables fueron los disfraces que elaboraban colectivamente.

Sigue leyendo