MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE BENIMACLET DAVANT EL PAI

El 24 de maig de 2015, dia de les eleccions municipals a Espanya, una onada d’aire fresc va inundar el nostre país. Els ajuntaments del canvi van sorgir impulsant una nova manera de fer política municipal. A València, després de llargs anys de govern conservador, l’esquerra va obtenir una majoria a l’Ajuntament.

Molts són canvis que ha experimentat la nostra ciutat en aquests sis anys. Entre ells, volem assenyalar la necessitat d’arribar a acords entre els socis de govern. Si hi ha una cosa a destacar d’aquesta nova manera d’entendre la política, és la necessitat de respectar la pluralitat a l’hora de prendre decisions. Aquest fet, que en un principi podria aparèixer com a debilitat, s’ha convertit en fortalesa. La pluralitat en el govern municipal obliga al consens i al diàleg a l’hora de decidir les polítiques a desenvolupar; a la reflexió més que a la imposició a la qual tendeixen els governs monocolors.

La participació ciutadana és un pilar més de la nova manera de fer política. Escoltar les organitzacions veïnals ajuda els ciutadans a sentir-se copartíceps en les decisions. A la nostra ciutat, la creació d’una Regidoria de Participació Ciutadana pretenia deixar clar que eixa voluntat de fomentar la participació no era sols una promesa electoral.

Tot assumint la pluralitat com a qualitat de la nova política, i la participació ciutadana com a eina que l’enforteix, volem fer una crida als partits que constitueixen l’actual govern municipal per tal que arriben a un acord necessari sobre el PAI de Benimaclet que tinga en compte les propostes veïnals.

El PAI de Benimaclet no és a hores d’ara, per moltes raons, una acció més del govern municipal. En la situació en què vivim després d’un any de pandèmia, amb els grans reptes institucionals, econòmics, ecològics i socials als quals ens enfrontem, la nostra ciutat necessita projectes que generen il•lusió. El PAI de Benimaclet en pot ser un d’aquests projectes. No només perquè és l’última connexió que resta de la ciutat amb l’Horta Nord, sinó perquè, ateses les seues característiques i possibilitats, pot convertir-se en l’assaig general d’una nova manera de fer ciutat, d’un urbanisme veritablement democràtic.

El PAI de Benimaclet és el resultat d’un PGOU aprovat fa més de trenta anys i mai revisat a fons. El context n’era llavors molt diferent: La participació ciutadana en el disseny de la ciutat, poc més que un tràmit administratiu, i les premisses en què s’hi basava s’han manifestat errònies, tot començant per una previsió de població d’1.200.000 habitants absolutament quimèrica.

L’AV de Benimaclet fa huit anys que treballa en una alternativa a aquest PAI desfasat. Durant tots aquests anys i per parlar-ne, s’ha reunit amb tots els regidors d’Urbanisme (Jorge Bellver, Alfonso Novo, Vicent Sarrià i Sandra Gómez). És per això que ens considerem legitimats per a demanar als partits que conformen el govern municipal que avancen junts, escoltant en tot moment les aportacions veïnals, en l’elaboració d’una nova proposta per al PAI de Benimaclet que puguem fer nostra, com a veïns i veïnes i com a persones que aspiren a viure en una ciutat més amable, més verd i més nostra.

Benimaclet 22 de febrer de 2021

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE BENIMACLET ANTE EL PAI

El 24 de mayo de 2015, día de las elecciones municipales en España, una ola de aire fresco inundó nuestro país. Los ayuntamientos del cambio emergían impulsando una nueva forma de hacer política municipal. En Valencia, tras largos años de gobierno conservador, la izquierda obtenía mayoría en el Ayuntamiento.

Muchos son los cambios que ha vivido nuestra ciudad en estos seis años Entre ellos, nos gustaría señalar la necesidad de llegar a acuerdos entre los socios de gobierno. Si algo cabe destacar de esa nueva forma de entender la política, es la necesidad de respetar la pluralidad a la hora de tomar decisiones. Este hecho, que en un principio podía aparecer como debilidad, se ha convertido en fortaleza. La pluralidad en el gobierno municipal obliga al consenso y al diálogo a la hora de decidir las políticas a desarrollar, y, por lo tanto, a la reflexión por encima de la imposición a la que se tiende en gobiernos monocolores.

La participación ciudadana es otro de los pilares de la nueva forma de hacer política. Escuchar a las organizaciones vecinales contribuye a que la ciudadanía se sienta copartícipe en las decisiones. En nuestra ciudad, la creación de una Concejalía de Participación Ciudadana pretendía dejar claro que esa voluntad de fomentar la participación no era un apartado más del programa electoral.

Asumiendo la pluralidad como cualidad de la nueva política, y la participación ciudadana como herramienta fortalecedora de la misma, queremos hacer un llamamiento a los partidos que conforman el actual gobierno municipal para que lleguen a un acuerdo necesario sobre el PAI de Benimaclet, escuchando las propuestas vecinales.

El PAI de Benimaclet no es en estos momentos, por muchos motivos, una actuación más del gobierno municipal. En la situación en que vivimos tras un año de pandemia, con los grandes retos institucionales, económicos, ecológicos y sociales a que nos enfrentamos, nuestra ciudad necesita proyectos que generen ilusión. El PAI de Benimaclet puede ser uno de esos proyectos. No solo por ser la última conexión de nuestra ciudad con l´Horta Nord, sino porque, dadas sus características y posibilidades, puede convertirse en el ensayo general de una nueva manera de conformar la ciudad, de un urbanismo verdaderamente democrático.

El PAI de Benimaclet es fruto de un PGOU aprobado hace más de treinta años y nunca revisado en profundidad. El contexto era entonces muy diferente. La participación ciudadana en el diseño de la ciudad era poco más que un trámite administrativo, y las premisas en que se sustentaba se han manifestado equivocadas, comenzando por una previsión de población de 1.200.000 habitantes absolutamente quimérica.

La AV de Benimaclet hace ocho años que trabaja en una alternativa a aquel PAI desfasado. Durante este tiempo y para hablar de este tema, se ha reunido con todos los concejales de Urbanismo (Jorge Bellver, Alfonso Novo, Vicent Sarriá y Sandra Gómez). Por ello, nos consideramos legitimados para pedir a los partidos que forman el gobierno municipal que avancen conjuntamente, escuchando en todo momento las aspiraciones vecinales, en la elaboración de una nueva propuesta para el PAI de Benimaclet, de manera que nos sintamos representados en ella, como vecinas y vecinos, y como personas que aspiran a vivir en una ciudad más amable, más verde y más nuestra.

Benimaclet 22 de febrero de 2021

Adhesiones

 1. Recaredo Agulló Albuixech, profesor, escritor, atleta.
 2. BENICOMERÇ, Asociación de Comerciantes de Benimaclet
 3. Julio Antonio Blasco, librero, Librería Estudio 64
 4. María José Broseta, presidenta de la Federación de AAVV Valencia
 5. Juan Antonio Caballero, presidente de CAVECOVA
 6. Ernest Cano, profesor de Economía UV
 7. Joan Cantarero, Periodista
 8. David Cases Sena, librero, Librería La Traca
 9. Gaspar Cervera Martínez, psiquiatra, profesor jubilado UV
 10. Carles Dolç, arquitecto y urbanista
 11. Aurelio Duque Valencia, médico de familia
 12. Miquel Francés Domènec, profesor de Comunicación Audiovisual UV
 13. Ismael Fernández Guerrero, catedrático jubilado de Economía UV
 14. Fernando Gaja, arquitecto y urbanista
 15. Miguel Ángel García Calavia, profesor de Sociología UV
 16. María García Lliberós, escritora, ex Directora General de Medios de Comunicación Social de la Generalidad Valenciana
 17. Carmen García Monerris, catedrática de Historia Contemporánea UV
 18. Rafael Gil Cortés, protésico, investigador Memoria Histórica, miembro de la Junta directiva de Unión Gremial
 19. Marc Granell, poeta, Premi de les Lletres Generalitat Valenciana
 20. Enric Guinot Rodríguez, catedrático de Historia Medieval UV
 21. Enriqueta Hueso Martínez, pintora y galerista
 22. Anaclet Pons Pons, catedrático de Historia Contemporánea UV
 23. Raquel Ricart, escritora
 24. Joan Romero, catedrático de Geografía, UV
 25. Lola Samper, librera, Librería Laia
 26. Gustavo Ruíz de Cenzano Macián, abogado
 27. Enric Sanchis, profesor jubilado de Sociología UV
 28. Elisa Sanchis Pérez, bibliotecaria
 29. Justo Serna, catedrático de Historia Contemporánea UV
 30. Manuel Tarrasó, economista
 31. Britt-Marie Thurén, antropóloga
 32. Rosa Torres, pintora
 33. Eusebi Vicente, ex presidente AV Benimaclet
 34. Enrique Victoria, actor

Adhesiones al Manifiesto