COMISSIÓ DE TREBALL D´URBANISME E INVERSIONS EN BARRIS

AJUNTAMENT  DE VALÈNCIA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE  EXPOSICIÓ

Des de l´Associació de veïns i veïnes de Benimaclet volem treballar com sempre en tot allò que siga per a millorar el nostre barri, però som solidaris en els altres barris de la ciutat i estem assanbentats que en aquest moment no es poden fer obres urbanístiques d´alt cost econòmic, per exemple el PAI Benimaclet Est, és per això que nosaltres en aquesta primera reunió d´aquesta comissió de propostes  per a que puguen entrar en els pressupostos de 2016 incidim en dos projectes que ja han sigut registrades des de el dia 30 de setembre amb el nombre de registre 00113 2015 030446 i presentat a la Regiduria  de Desenvolupament Urbà, Palinificació i Gestió Urbana i són els següents:

Proposta Aparcament en precari dels terrenys del PAI Benimaclet Est

    Unificar els dos aparcaments ja existents (carrers Lliri Blau-Mistral) fins a l´Avinguda Valladolid
    Formació de pendents per evitar la formació de xafareig i barrizals quan plou.
    Pavimentació amb una capa de grava o zahorras compactades per asegurar el ferm

Adjuntem fotografies del que ferem per el nostre compte fa uns anys, amb total acord amb el propietari dels terrenys.

Proposta carrer Murta – Reurbanització del carrer Murta entre el carrer Mistral i la Ronda Nord

    Millora de la secció per al peató. Peatonalització?
    Integració de les dues alqueries en un projecte d´hots urbans al seu voltant
    Millora de l´accés des de el barri al cementeri. Estudi de l´adecuació del creuament amb la Ronda Nord per afavorir que els soterraments puguen arribar al cementeri per el seu recorregut original.
    El carrer Murta com a Ruta Segura per als xiquets i xiquetes dels dues col.legis de la zona.

Aduntem fotografies de la festa del dia 22 de la Semana de la Mobilitat d´aquest any.

Tenim altres problemes com tots els barris i alguns sense un gran cost económic, com poden ser la recuperació de la Alqueria Serra; la recuperació del traçat de les sèquies i dels camins de l´horta amb la millora de la calitat de l´aigua eliminant els vertits d´aigües negres existents; reurbanització i cambi de secció de l´Avinguda Valaldolid per convertir-la en un carrer saló d´acord en un projecte del nostre amic i col..laborador Carles Dolç; creació d´un Pla de Rehabilització del parc d´habitatges existents, corresponents als anys 50 i 60 del segle passat, atenent a criteris d´accesibilitat, millora de clasificació energètica i dotació d´aparcaments, etc. etc.
Us saludem i esperem la vostra resposta a les nostres propostes.

València, 28 d´octubre de 2015

Signat : Antonio Pérez Martínez
President Associació de veïns i veïnes de Benimaclet