campanades de cap d’any

Uns veïns que viuen al Centre Històric de Benimaclet ens van demanar que féssim les gestions oportunes davant la Parròquia de Nta. Déu de l’Assumpció, situada a la Plaça de Benimaclet, perquè el dia 31 puguin sonar les campanes de cap d’any i celebrar la seva entrada a la Plaça del nostre barri en una forma de bon veïnatge i d’alegria compartida per totes les veïnes i veïns que els vingui de gust brindar per un any nou que desitgem que pugui ser més just i més humà, especialment amb totes les persones que han perdut la feina, que han perdut el subsidi de l’atur, que no troben feina, que pateixen una forta dependència , que tenen una pensió indigna, i també perquè es pugui aconseguir la forma d’eliminar la violència de gènere, i per a totes les persones que necessiten ajuda.

El nou rector ha acollit aquesta iniciativa amb el major interès i ens ha comunicat que ja ha passat les ordres oportunes perquè sonin les campanades de cap d’any, la qual cosa agraïm al nostre propi nom i en el de les veïnes i veïns que ens ho han demanat.

****************************************************

Unos vecinos que viven en el Centro Histórico de Benimaclet nos solicitaron que hiciéramos las gestiones oportunas ante la Parroquia de Nta. Sra. de la Asunción, sita en la Plaza de Benimaclet, para que el día 31 pudieran sonar las campanas de fin de año y celebrar su entrada en la Plaza de nuestro barrio en una forma de buena vecindad y de alegría compartida por todas las vecinas y vecinos que les apetezca brindar por un año nuevo que deseamos que pueda ser más justo y más humano, especialmente con todas las personas que han perdido su empleo, que han perdido el subsidio del paro, que no encuentran trabajo, que sufren una fuerte dependencia, que tienen una pensión indigna, y también para que se pueda conseguir la forma de eliminar la violencia de género y para todas las personas que necesitan ayuda.

El nuevo párroco ha acogido esta iniciativa con el mayor interés y nos ha comunicado que ya ha pasado las órdenes oportunas para que suenen las campanadas de fin de año, lo cual agradecemos en nuestro propio nombre y en el de las vecinas y vecinos que nos lo han solicitado.