PLA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ DE L’HORTA

Està en exposició pública per presentar al.legacions el “PLA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ DE L’HORTA”.
Des del col.lectiu “PER L’HORTA” ens han fet arribar un model de alegacions d’ús individual per a aquelles persones interessades que estiguin disposades a presentar aquesta alegació.

Seria convenient:
– Omplir les dades i signar
– Presentar abans del 29 de setembre en algun dels següents llocs:

  • – Conselleria de Medi Ambient, carrer Francesc Cubells 7
  • – Qualsevol oficina del PROP.
  • – Per correu postal certificat.
  • – Deixar-lo a l’Associació de Veïns i nosaltres entreguem tots junts.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Está en exposición pública para presentar alegaciones el “PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA”.
Desde el colectivo “PER L´HORTA” nos han hecho llegar un modelo de alegaciones de uso individual para aquellas personas interesadas que estén dispuestas a presentar esta alegación.
Sería conveniente:
– Rellenar los datos y firmarla.
– presentarla antes del 29 de septiembre en alguno de los siguientes lugares:

  • Consellería de Medio Ambiente, calle Francesc Cubells 7
  • Cualquier oficina del PROP.
  • Por correo postal certificado.
  • Dejarlo en la A.VV y nosotros las entregamos todas juntas